OMEGA3

โอเมก้า (Omega)

แหล่งอุดมไปด้วยโอเมก้า 3

  • อาหารบำรุงสมอง เพิ่มความแจ่มใสและสมาธิ
  • เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา

 

อะโวคาโดนิวซีแลนด์อุดมไปด้วยโอเมก้า 3, 6 และ 9 (Omega fatty acids) กรดไขมันโอเมก้าเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่จำเป็นและมีความเชื่อมโยงกับสุขภาพของหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ และพัฒนาการด้านสติปัญญา