พบกับเกษตรกรของเรา

มีผู้ปลูกอะโวคาโดเกือบ 1,800 รายในนิวซีแลนด์ที่ผลิตอะโวคาโดจากพื้นที่กว่า 4,000 เฮกตาร์ อะโวคาโดส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ Hass ซึ่งมีพันธุ์อื่นๆ ในปริมาณเล็กน้อย

ผู้ปลูกอะโวคาโดในนิวซีแลนด์ภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาทำและทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้อุตสาหกรรมนี้ประสบความสำเร็จ เมล็ดพันธุ์ถูกนำเข้ามาที่นิวซีแลนด์ในช่วงต้นทศวรรษ 1900 และตั้งแต่นั้นมา อุตสาหกรรมนี้ได้พัฒนาจนกลายเป็นการส่งออกผลไม้สดที่ใหญ่เป็นอันดับสามของนิวซีแลนด์