FOLATE

โฟเลต (Folate)

อุดมไปด้วยโฟเลตจากธรรมชาติสูง ช่วยเสริมสร้างสุขภาพครรภ์ที่แข็งแรง

  • แหล่งสารอาหารที่ดี อุดมไปด้วยโฟเลต
  • ช่วยในด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี

 

อะโวคาโดนิวซีแลนด์เป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโฟเลตตามธรรมชาติที่มีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในทุกช่วงวัยของชีวิต โดยเฉพาะสำหรับเด็ก และเป็นสารอาหารสำคัญในช่วงตั้งครรภ์เพื่อพัฒนาการที่แข็งแรงของทารกในครรภ์ อะโวคาโดนิวซีแลนด์หนึ่งหน่วยบริโภค (75 กรัม หรือ ประมาณ ½ ลูก) ให้โฟเลต 81.6 ไมโครกรัม หรือประมาณ 20% ของปริมาณโฟเลตที่แนะนำต่อวัน 400 ไมโครกรัม (RDI) ที่จำเป็นสำหรับผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์