เคล็ดลับลดความเครียดและปัญหานอนไม่หลับ ด้วยอะโวคาโด

อ่าน 646 ครั้ง

  • ผลของความเครียดและการอักเสบที่มีต่อร่างกาย
  • สารอาหารในอะโวคาโดที่ช่วยรองรับและปรับแก้สภาวะเครียดเรื้อรังของร่างกาย
  • ผลดีของการบริโภคไขมันที่เหมาะสมต่อการรักษาความเครียด

ภาวะเครียดส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร

ภาวะเครียด (Stress) จัดเป็นภาวะทางอารมณ์ที่พบได้ทั่วไป อันเนื่องจากเผชิญกับอุปสรรค ความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่ต้องการการปรับตัว ซึ่งการมีภาวะเครียดที่ไม่รุนแรง มักเป็นผลดีต่อการพัฒนาตนเอง เนื่องจากได้ฝึกฝนการปรับตัว การแก้ไขปัญหาหรือเรียนรู้ที่จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย แต่การมีสภาวะเครียดอย่างต่อเนื่องหรือเรื้อรัง จะส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าผลดี เพราะในระหว่างที่เครียดนั้น ร่างกายจะมีการหลั่งฮอร์โมนที่สัมพันธ์กับระดับความเครียดเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและระบบต่าง ๆ เช่น มีระดับของสารอนุมูลอิสระในร่างกายสูงขึ้น เกิดภาวะอักเสบในระดับเซลล์แบบเรื้อรัง การซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทำได้ช้าลง มีอารมณ์ไม่มั่นคง นอนหลับยากหรือมีความผิดปกติในการนอน ดังนั้นการจัดการกับความเครียดและวิธีการควบคุมผลข้างเคียงจากการมีความเครียดจึงมีบทบาทในการช่วยดูแลสุขภาพได้

วิธีการจัดการกับความเครียด

การจัดการกับความเครียดในปัจจุบันมีหลายวิธี ทั้งการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ กิจกรรมบำบัดเฉพาะด้านหรือกระทั่งการใช้ยาบางชนิดก็มีความจำเป็นหากต้องการ ส่วนทางด้านโภชนบำบัดหรือการรักษาสุขภาพด้วยอาหารนั้น แม้จะยังไม่มีชนิดหรือกลุ่มของอาหารที่แก้ภาวะเครียดโดยตรง แต่ก็ยังสามารถบรรเทาผลข้างเคียงจากการมีความเครียดสะสมเรื้อรังได้ ซึ่งอาหารเหล่านี้จะมีคุณสมบัติในทางอ้อมต่อการรักษาสุขภาพ โดยอาจเลือกรับประทานอาหารบางชนิดที่ส่งเสริมสุขภาพได้

อะโวคาโดกับผลดีต่อสุขภาพด้านความเครียดและการนอนหลับ

การเลือกบริโภคผักและผลไม้ซึ่งเป็นหมวดหมู่อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ทั้งนี้ผักผลไม้บางชนิดยังให้มากกว่าสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย เช่น อะโวคาโด นอกจากจะมีวิตามินซีที่ทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระแล้ว กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวในอะโวคาโด ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่มีสาเหตุจากความเครียดเรื้อรังอีกด้วย นอกจากนี้อะโวคาโดยังมีวิตามินบีหลายชนิด อาทิ วิตามินบี 6 (B6) ซึ่งร่างกายจะใช้วิตามินชนิดนี้ในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทหลายชนิด รวมทั้งสารเซโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งมีบทบาทต่อความมั่นคงทางอารมณ์ เพราะเป็นสารสื่อประสาทที่ทำหน้าที่ในสมอง รวมถึงยังมีวิตามินบีชนิดอื่น ๆ เช่น B1 B2 B3 ซึ่งมีผลดีต่อระบบประสาทโดยรวมของร่างกายอีกด้วย

การบริโภคอะโวคาโดนั้น ยังมีส่วนช่วยในการนอนหลับได้อีกด้วย นอกจากผลในการช่วยสร้างสาร Serotonin ที่มีบทบาทในการนอนหลับแล้ว อะโวคาโดยังมีแมกนีเซียม (Magnesium) ซึ่งมีส่วนในการผลิตสาร GABA สารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย และสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ในปัจจุบัน อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่สามารถหาบริโภคได้ง่ายขึ้นกว่าก่อนหน้า และคุณค่าทางสารอาหารก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยผลดีต่อสุขภาพในด้านต่าง ๆ จึงเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพ มีความเครียดเรื้อรังหรือผู้ต้องการป้องกันความเสี่ยงทางสุขภาพต่าง ๆ จากการขาดความเอาใจใส่ดูแลเรื่องอาหารการกิน

อ้างอิง

  1. Division of Sleep Medicine at Harvard Medical School and WGBH Educational Foundation. (n.d.). Consequences of insufficient sleep. Healthy Sleep. (http://healthysleep.med.harvard.edu/healthy/matters/consequences.)
  2. Durlach J, Pagès N, Bac P, Bara M, Guiet-Bara A. Biorhythms and possible central regulation of magnesium status, phototherapy, darkness therapy and chronopathological forms of magnesium depletion. Magnes Res. 2002 Mar;15(1-2):49-66. PMID: 12030424.
  3. McGinty DT. Serotonin and Sleep: Molecular, Functional, and Clinical Aspects. Sleep. 2009;32(5):699-700.

Latest Blog